De opslag van chemische stoffen vraagt om een veilige omgeving, waarbij technische- en organisatorische beschermingsmaatregelen in een optimale staat verkeren. ‘Chemical Storage OK’ is een keurmerk welke bedrijven en instellingen laat zien dat de opslaghouder met het keurmerk over de basiskwalificaties beschikt.


Over het Keurmerk

Bedrijven en instellingen die chemische stoffen in opslag hebben kunnen voor het keurmerk in aanmerking komen door zich te laten beoordelen. Dat kan via geselecteerde bureaus of certificatie-instellingen. Het keurmerk zorgt voor een (inter)nationale herkenning en zowel chemische bedrijven, -handelaren, alsmede logistiek dienstverleners zelf kunnen onderling vergelijken. Bedrijven en instellingen die het keurmerk hebben behaald ontvangen een grote sticker voor op een deur of een raam, een certificaat welke ingelijst kan worden en een digitaal bestand / logo voor in reclame uitingen of op uw site. ‘Chemical Storage OK’ is een handelsmerk van VNCW Consultants bv. Het keurmerk staat onder toezicht van een Board die de ontwikkelingen monitored.

Chemical Storage OK verkrijgen

Heeft uw onderneming of instelling één of meerdere opslagen met chemische stoffen en wilt u die op deskundige wijze laten beoordelen? Met het keurmerk laat u als opslaghouder zien over de basiskwalificaties te beschikken

Certificerende instelling – inspectiebureau

Bent u een certificerende instelling of een adviesbureau welke als inspectiebureau opslagen met chemische stoffen op onafhankelijke wijze kan beoordelen?